WK kwalificatiesysteem IAAF slecht voor de meerkamp

Door Hans van Kuijen

Vanaf 27 september zullen de wereldkampioenschappen atletiek worden gehouden in Doha, de hoofdstad van Qatar.
Vanuit de IAAF heeft men dit jaar het kwalificatiesysteem voor deelname aan dit WK aangepast, waarbij een van de belangrijkste beslissingen was om het aantal deelnemers aan de 10- en 7-kamp te beperken tot maximaal 24 deelnemers. Als gevolg hiervan heeft men de kwalificatienorm vastgesteld op resp. 8.200 punten voor de 10-kamp en 6.300 punten voor de 7-kamp. Verder plaatsten zich de area kampioenen en was er een wildcard voor de leider van Combined Events-challenge per 7 september 2019.
Bij het sluiten van de kwalificatieperiode hadden, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, minder dan 24 atleten zich gekwalificeerd voor deelname aan het wereldkampioenschap. Dit had tot gevolg dat de IAAF een week voor de aanvang van dit kampioenschap nog op zoek moest om het gewenste deelnemers aantal te bereiken. Het moge duidelijk zijn dat veel atleten die de kwalificatie-eis niet hebben gehaald, zich zo laat in het seizoen, al aan het voorbereiden zijn voor het Olympisch jaar en  niet meer gemotiveerd zijn voor een dergelijke onverwachte uitnodiging. Verschillende van deze atleten hebben nu dan ook bedankt voor de eer en gaan verder met hun voorbereiding op het Olympisch jaar.
In dit schrijven heb ik me beperkt tot de consequenties van de meerkamp, maar ook bij andere onderdelen doet zich dit voor en kun je je dus afvragen of aan dit WK wel de beste atleten aan de start zullen verschijnen.
Het gevolg hiervan is dat er bij de vrouwen 7-kamp slechts 22 atletes aan de start zullen verschijnen. Bij de mannen 10-kamp bestaat het deelnemersveld wel uit 24 deelnemers, maar hier ontbreken uit de top 30 ranglijst van 2019 niet minder dan 13 atleten aan de start in Doha. Het deelnemersveld wordt nu aangevuld met de nummers 32, 35, 36, 38, 44 en 51 van de 2019 ranglijst. Bij het vrouwen deelnemersveld ontbreken van de top 30 van de 2019 ranglijst ook 12 atleten in Doha, en zoals hiervoor reeds gesteld blijkt men niet in staat om het deelnemersquotum van 24 te behalen. Dit terwijl de top 25 ranglijst op dit onderdeel in 2019 een van de beste scores van de afgelopen 15 jaar laat zien.
Al met al is dit een trieste ontwikkeling. Vanuit de bestuurders binnen de IAAF en European Athletics blijkt steeds vaker dat zij de meerkamp te omslachtig vinden en voor het grote publiek te onbegrijpelijk. Men wil steeds meer naar kortere atletiekwedstrijden en hierin past de meerkamp, die verspreid over 2 dagen plaats vindt, in hun visie niet. Met de beperking tot 24 deelnemers in Doha is hierin een eerste stap gezet.
Voor volgend jaar staan verdere beslissingen op het programma, welke hun beslag krijgen bij de Olympische Spelen en de Wereld Junior Kampioenschappen.
In een volgend schrijven zal ik hier op terugkomen.