Home » Track » WORLD ATHLETICS STRAFT 10-KAMPATLETEN IN GÖTZIS

WORLD ATHLETICS STRAFT 10-KAMPATLETEN IN GÖTZIS

Defecte (?) windmeter zorgt voor verwarring

door Hans van Kuijen

De organisatie van de Hypo-meeting in Götzis werd onlangs onaangenaam verrast, nadat World Athletics de resultaten van een 4-tal tienkampers ongeldig heeft verklaard, omdat er twijfels ontstonden over de correctheid van de gemeten windsnelheden van groep A bij het verspringen.

Wat was het geval? Het jurylid dat verantwoordelijk was voor de windmeting constateerde enkele malen een wind van 0,0 en na de derde keer maakte hij dit kenbaar bij de technisch verantwoordelijke man van Omega. Deze laatste wist dat er iets niet in orde was, maar heeft hiervan niemand op de hoogte gebracht. Het jurylid vertrouwde er verder op dat alles weer in orde was (de windmetingen verschenen ook op het scorebord) en vertrouwde er op dat e.e.a. in het protocol werd opgenomen. Dit is echter niet gebeurd door de technische man van Omega.

Door dit incident verscheen het resultaat van een 4-tal atleten met NWI (geen wind informatie) in de uitslag. Dit betrof:

Lindon Victor     7,42

Kai Kazmirek     7,56

Maicel Uibo       7,17

Hunter Price      7,41

 

De consequentie hiervan is dat World Athletics deze prestaties ziet als illegaal en dus niet accepteert voor de World rankings. Aan de hand van deze World rankings wordt echter wel bepaald welke 24 atleten worden geselecteerd voor deelname aan het Wereldkampioenschap in Eugene, en ook voor de Europese kampioenschappen in München.

Voor de ranglijsten van World Athletics wordt niet gekeken naar de behaalde resultaten (tijd, afstand, of meerkamptotaal), maar worden voor ieder atletiekonderdeel (de meerkamp wordt in dit geval gezien als 1 onderdeel) de prestaties omgerekend naar de Hongaarse tabel (ook wel Spiriev tabel genaamd) en afhankelijk van het niveau van de wedstrijd worden er ook nog bonuspunten toegekend.

Voor de wedstrijd in Götzis betekent dit de volgende meerkampscore voor de World ranking:

                      10-k       Spiriev     Bonus     Totaal
                     totaal      punten     Götzis     Worldranking

Warner          8797        1250        110          1360

Victor            8447         1196          90         1286

Ehammer     8377         1185          75         1260

Kaul              8303        1173          65         1238

Kazmirek      8272        1168          55         1223

Taam            8246        1164          50         1214

Uibo             8067         1137          45         1182

Price            7996         1126          40         1166

 

Aangezien er voor de 4 hierboven genoemde atleten geen windmeting bekend is bij hun beste prestatie werden er voor deze atleten 24 Spiriev punten in mindering gebracht. Dit komt dus overeen met een reductie van 155 punten in de meerkamp, oftewel ca. 65 cm. In het verspringen. Het is mij overigens volkomen onduidelijk waarop deze puntenaftrek is gebaseerd. Ik heb de logica, of onderbouwing hiervan nergens kunnen vinden. Dit geldt ook voor experts als Rooney Magnusson en Walter Weber. Vanuit World Athletics blijft het akelig stil als om opheldering wordt gevraagd.

Deze puntenaftrek is o.i. dan ook volkomen onlogisch en absoluut nergens op gebaseerd, Het treft deze 4 atleten bovenmatig en kan gevolgen hebben voor hun kwalificatie voor grote internationale kampioenschappen.

Tijdens het verspringen was er nauwelijks sprake van wind. De gemiddeld gemeten wind in groep A, dus die van de officieel gemeten pogingen, bedroeg 0,3 m/seconde, terwijl de hoogst gemeten windsterkte in deze groep +1,0 m/seconde bedroeg. De gemiddeld gemeten windsterkte in groep B bedroeg 0,8 m/seconde. Er was tijdens het verspringen meestal sprake van zijwind, en het is dan ook zeer de vraag of de gemeten windsnelheden van 0,0 m/seconde inderdaad niet correct waren.

Rekening houdend met de windmetingen bij de series 100 meter en 110 m. horden voor deze 4 atleten zou een meewind van 4,6 m/seconde nog hebben geleid tot een reguliere meerkampprestatie (immers indien het gemiddelde van deze 3 onderdelen =< 2,0 dan is de meerkampprestatie geldig en legaal). Bij Kazmirek en Price was bij een meewind van 5,7, resp. 7,4 nog sprake geweest van een legale (gemiddelde 100, lj, 110h =< 2,0 per seconde) meerkampprestatie.

Nog bonter wordt het als men kijkt naar de verspringresultaten van Maicel Uibo. Hij behaalde in de 2e poging een afstand van 7,17 m, maar voor deze prestatie werd dus geen windsterkte gemeten. In de 3e poging behaalde deze atleet een afstand van 7.16 m. (dus 1 cm. minder) bij een windsterkte van 1,0 m/seconde. Ondanks dat deze atleet dus een legale afstand behaalde van 1 centimeter minder wordt hij in de World rankinglijst bestraft met een aftrek van 153 punten in zijn 10-kampresultaat.

Zoals eerder gesteld een volstrekt onbegrijpelijke beslissing. Het lijkt er op dat World Athletics een van haar hoofdsponsors niet durft aan te spreken op een technisch falen van hun apparatuur en de verantwoordelijke medewerker. Een goede relatie met een sponsor lijkt belangrijker. Dit gaat echter wel ten koste van de atleten, die er niets aan kunnen doen.

Tot nu toe vingen al de hiervoor genoemde argumenten bot bij World Athletics.